;"

Profesjonalna pomoc i wsparcie psychologa i psychoterapeuty

O mnie

Psycholog Katarzyna Szewczyk

„Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.” – Antoni Kępiński

Nazywam się Katarzyna Skorupska (Szewczyk) i jestem z wykształcenia, a zwłaszcza z zamiłowania, psychologiem, interwentką kryzysową oraz psychoterapeutką po 5letniej szkole psychoterapii, w trakcie procesu certyfikacji (w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Z miłości do nauki staram się rozwijać i w tym obszarze, a celem jest doktorat z obszaru psychologii perinatalnej. Ukończyłam  dzienne 5 letnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie także uczęszczałam na studia doktoranckie. Swoją wiedzę akademicką na bieżąco uzupełniałam na różnorodnych szkoleniach, warsztatach, a także poprzez doświadczenie zawodowe (o czym więcej poniżej). Zaraz po ukończeniu studiów podjęłam się nauki psychoterapii w ramach 5 letniego kursu przy Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, kontynuując w ten sposób swój rozwój w kierunku pracy terapeutycznej z dorosłymi osobami. Równocześnie rozpoczęłam pracę jako psycholog, a dwa lata później jako psychoterapeutka.

W gabinecie pracuję integratywnie, czyli korzystam z narzędzi i podejść oferowanych przez kilka szkół psychoterapii. W zależności od etapu terapii, charakterystyki zgłaszanych trudności, jak i samego pacjenta, sięgam częściej po naukę i osiągnięcia nurtu humanistyczno-egzystencjalnego, systemowego czy poznawczo-behawioralnego (zwłaszcza 3 fali).  W mojej pracy pojawiają się także wątki trudności rodzicielskich i tu bliskich jest mi wiele założeń Rodzicielstwa Bliskości, cenię sobie takie metody jak NVC czy Self-Reg, często korzystam z publikacji naukowych, ale przede wszystkim wsłuchuję się w potrzeby i wartości konkretnej rodziny.

W swoim gabinecie pracuję  z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności takich jak przede wszystkim cierpienie, którego objawami może być nadmierne napięcie, lęk, stany depresyjne, problemy w relacjach z innymi, ale i pracuję z osobami, których dotknęły traumatyczne doświadczenia, a w szczególności pracuję z kobietami w okresie okołoporodowym oraz młodymi dorosłymi, czyli osobami w przedziale wiekowym ok. 18-25 lat.  Mam również okazję prowadzić kilka razy w roku warsztaty psychoedukacyjne, wykłady oraz szkolenia zwłaszcza z zakresu psychologicznych aspektów okresu okołoporodoweg. Jestem także członkiemPolskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Doświadczenie

 • Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego w Warszawie, jako psycholog/psychoterapeutka perinatalna, od 2020r.
 • Psychologiczne pogotowie okołoporodowe we Wrocławiu, jako część mojej praktyki psychologicznej, od roku 2014
 • Ten Square Games we Wrocławiu, jako wsparcie psychologiczne w czasie pandemii, w roku 2020
 • Dziarskie Smyki (zespół żłobków) we Wrocławiu, jako psycholog, od 2020 roku
 • współpraca z fundacją Mlekiem Mamy, od 2017r.
 • Ten Square Games we Wrocławiu jako wsparcie psychologiczne dla pracowników w czasie pandemii, 2020r.
 • Centrum Rozwoju Dziecka Berek we  Wrocławiu jako psycholog dziecięcy/rodzinny, 2017/2018r.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach jako interwent kryzysowy, 2017/2018r.
 • LuxMed we Wrocławiu jako interwent kryzysowy, 2018r.
 • Poradnia psychiatryczno-psychologiczna AlterEgo we Wrocławiu jako psycholog i psychoterapeutka, 2017/2018r.
 • Własna praktyka w prywatnym gabinecie psychologicznym we Wrocławiu, od 2014r.
 • Świadoma Mama cykliczne warsztaty dla przyszłych i obecnych rodziców we Wrocławiu, w roli psychologa okołoporodowego, od 2017r.
 • Współpraca ze Szkołą Rodzenia MamaGaja we Wrocławiu, w zakresie pomocy okołoporodowej, 2016r/2017r.
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Ofiar Przemocy w Warszawie w roli psychologa, 2012/2013r.
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny w Częstochowie w roli koterapeuty, 2012r.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Wykształcenie dodatkowe

 • Akredytowany Kurs Psychoterapii w nurcie systemowo-ericksonowskim we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, 2015-2020r.
 • Stacjonarne Studia Doktoranckie, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski, 2018-2019r.
 • Roczny „Kurs Interwencji Kryzysowej” Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, 2013/2014r.
 • Roczne seminarium „Psychoterapia okołoporodowa czyli życie wewnętrzne kobiety w ciąży, w porodzie i kiedy staje się matką” Laboratorium Psychoedukacji, 2020/2021r.
 • „Psychoterapeutyczna opieka okołoporodowa. Praca z diadą. ” Consilia, 2020r.
 • „Praca z Trybami Schematów dla początkujących”, Humana, 2020r.
 • „Oś jelitowo-mózgowa w stresie” konferencja, Instytut Medycyny Zapobiegawczej
 • ,,Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1 i 2 roku życia” Fundacja Promyk Słońca, 2018r
 • „Przemoc w rodzinie – nowoczesne kierunki pomagania” Szkoła Letnia przy Instytucie Zdrowia, 2014r.
 • „Praca własna – pierwszy krok do pracy z seksualnością człowieka” Koło Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej, 2014r.
 • „Podstawy diagnostyki seksuologicznej” Warszawska Grupa Psychologiczna, 2013r.
 • „Kreatywność i inteligencja twórcza wg. Wojciecha Eichelbergera” Langas Group, 2013r.
 • Warsztat analizy transakcyjnej, Uniwersytet Wrocławski 2012r.
 • Udział w konferencjach dotyczących przemocy i pracy terapeutycznej z jej ofiarami (m.in. przy Fundacji Dzieci Niczyje, Niebieska Linia)
 • krótkie formy warsztatowe u Sabiny Sadeckiej w formie online:  „ACT i wartości”, „Jak wyjść z utknięcia?”, „Podstawy teorii poliwagalnej” z zakresu neurobiologii i ACT, 2020r.

Metody pracy

Konsultacje ● Psychoterapia ● Interwencja Kryzysowa ● Pomoc okołoporodowa

Jako psychologowi oraz psychoterapeutce najbardziej zależy mi na dostosowaniu narzędzi pracy do osoby, z którą spotykam się w gabinecie.

Każdy z nas jest wyjątkowy, ma inne potrzeby i wyznaczoną inną drogę do osiągnięcia swojego celu, tak więc forma pracy musi być także unikatowa. Taką możliwość daje podejście integratywne w psychoterapii, gdzie mam możliwość łączenia wielu szkół psychoterapii i sięgania po różne rozwiązania. Szkoła, w ramach której przygotowywałam się do certyfikatu psychoterapeuty, stawia akcent na dwa nurty – systemowy oraz terapię ericksonowską i zwłaszcza ten pierwszy odgrywa ważną rolę w mojej pracy (i w tym też nurcie odbywa się przede wszystkim moja superwizja). Niemniej jednak poszerzałam i poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie w  innych nurtach i dyscyplinach naukowych, zwłaszcza 3 fali terapii poznawczo-behawioralnej, neuropsychologii oraz biologii, a także blisko mi do pewnych spostrzeżeń i sposobu patrzenia na człowieka przez nurty doświadczeniowe psychoterapii, co zdecydowanie odpowiada moim potrzebom poznania i umiejętności korzystania z wielu narzędzi i sposobów pracy.

W ramach spotkań w moim gabinecie prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną oraz interwencję kryzysową.

Konsultacje  – jest to podstawowa forma pomocy psychologicznej. Najważniejsze jest tutaj wspólne zastanowienie się nad kolejnymi krokami, możliwościami działania, a także nad naturą trudności, która jest przyczyną wizyty.

Interwencja kryzysowa – spotkanie to skierowane jest do osób przeżywających silny kryzys życiowy (np. doświadczanie przemocy, myśli samobójcze, strata bliskiej osoby). Podstawą jest udzielenie wparcia psychicznego. Interwencja taka może wyjątkowo trwać do 90 minut i trwa od 1 do 3 spotkań w dopasowanym do potrzeb odstępie czasowym.

Psychoterapia indywidualna – są to spotkania, które następują po wstępnej diagnozie trudności, ustaleniu strategii pracy i celów. Standardowo mają regularny charakter i czas trwania.

Konsultacje/psychoterapia online – w sytuacji, gdy niemożliwe jest spotykanie się regularnie w gabinecie, istnieje możliwość poprowadzenia spotkań w formie online. Wówczas umawiamy się na jednym z komunikatorów online (najpewniej Skype), a w miarę możliwości, o ile takie istnieją, spotykamy się na żywo raz, albo kilka razy.

POMOC OKOŁOPORODOWA

Warsztaty psychoedukacyjne dla przyszłych rodziców – spotkanie w ramach którego porozmawiamy o przygotowaniu emocjonalnym do nowych ról, a także o przygotowaniu do porodu i o psychologii małego dziecka.

Konsultacje/terapia okołoporodowa – spotkania z kobietą, która doświadcza różnych trudności w związku z posiadaniem dzieci i z okresem okołoporodowym. To mogą być np. trudności z zajściem w ciąże, strata dziecka, terminacja ciąży, różne zaburzenia w naszym psychologicznym funkcjonowaniu, jak np. zaburzenia lękowo-depresyjne przed lub po porodzie.

Psychologiczne Pogotowie Okołoporodowe – wizyta domowa na terenie Wrocławia lub okolic, dedykowana przyszłym lub młodym mamom, w kryzysowych sytuacjach.

Tak więc jeśli:

Oraz tak naprawdę wszystko to, co powoduje, że nie czujesz się komfortowo i po prostu chciałbyś to zmienić, porozmawiać o tym – zapraszam do kontaktu

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Podstawową różnicą między psychologiem, psychoterapeutą, a psychiatrą jest to, że tylko ten ostatni jest lekarzem, zatem też jako jedyny zleca farmakoterapię, wystawia recepty i wystawia zwolnienie lekarskie. Psycholog posiada narzędzia potrzebne do diagnozy zaburzeń psychicznych oraz funkcjonowania psychologicznego (np. testy osobowości), a także może podejmować poradnictwo psychologiczne oraz konsultacje (1-3 spotkania). Zaś psychoterapeuta jest specjalistą w zakresie prowadzenia procesu terapeutycznego, czyli nie tylko doraźnej, ale i dłuższej formy pomocy. Pierwszym kontaktem zazwyczaj jest psycholog, który po konsultacjach jest w stanie określić, czy potrzebna jest wizyta u psychiatry oraz czy zaleca psychoterapię.
Pomoc w zakresie zdrowia psychicznego można podzielić na konsultacje, czyli spotkanie podczas którego specjalista dowiaduje się z czym dany pacjent przychodzi i wspólnie starają się wybadać, co można z tym zrobić, na interwencję kryzysową czyli krótką i doraźną formę pomocy, szczególnie przydatną w przypadku ostrych i nagłych sytuacji kryzysowych oraz na terapię, tj. taki rodzaj spotkań w gabinecie, których celem jest poprawienie komfortu życia w ustalonym wspólnie wymiarze podczas regularnych sesji w gabinecie, które odbywają się na przestrzeni dłuższego czasu (przyjmuje się zazwyczaj min. kilka tygodni, w zależności od nurtu). Pierwsza forma jest idealna dla każdego, kto chce się dowiedzieć co może dla siebie zrobić i jest nieodłącznym elementem każdej innej formy, druga przeznaczona jest w sytuacjach nagłych i bardzo kryzysowych, aby zadbać o nierozprzestrzenianie się kryzysu, zaś trzecia dedykowana jest każdemu, kto ma chęć poznania swoich trudności lepiej, ich przyczyn, poznania sposobów na radzenie sobie z nimi, a także na poprawienie swojego funkcjonowania w wybranych dziedzinach życia.
Każdy psychoterapeuta pracuje zgodnie z założeniami jednej ze szkół psychoterapii, używając proponowanych przez nią narzędzi i dostosowując się do jej etyki. Istnieją cztery najbardziej podstawowe szkoły psychoterapii – psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, systemowa i humanistyczno-egzystencjalna. Piątym ważnym nurtem jest szkoła integratywna tj. łącząca dokonania wszystkich pozostałych szkół z akcentem na różne ich elementy. Bardzo trudno w jednym zdaniu opisać każdy z tych nurtów, natomiast uogólniając szkoła psychodynamiczna zakłada głęboką pracę na treściach podświadomych i nieświadomych, szkoła poznawczo-behawioralna zakłada krótszą pracę skupioną na myślach, przekonaniach i zachowaniu pacjenta, nurt systemowy zorientowany jest na system (rodzina, kultura, bliscy) w jakim funkcjonuje pacjent, zaś nurt humanistyczno-egzystencjalny jest szkołą najbardziej filozoficzną, gdzie pracuje się mocno na tak zwanym tu i teraz.
Psychologia jest ogólną dyscypliną naukową, która zawiera w sobie także specjalności (np. psychotraumatologia, psychoonkologia, psychotetetyka, psychologia transportu, psychologia kliniczna). Każda z nich uzbraja psychologa w dodatkową wiedzę i umiejętności związane z pracą w bardzo konkretnym już obszarze, dla przykładu psycholog, który dodatkowo ukończył specjalizację psychoonkologia oprócz tego, że może konsultować każdego pacjenta, to szczególnie może pracować z pacjentami i rodzinami osób chorych na nowotwory. Nie każdy psycholog zdobywa specjalizację, podobnie jak nie każdy psychoterapeuta, co nie oznacza, że dzięki dodatkowym szkoleniom, warsztatom i swojemu doświadczeniu, nie potrafi dobrze pracować z pacjentem, który odczuwa trudności, które należą do jakiejś specjalizacji w psychologii. Szczególnie w szkołach psychoterapii każdy adept tej sztuki zdobywa wiedzę na temat pracy z szerokim spectrum trudności psychologicznych.
Każdego psychologa, psychoterapeutę i psychiatrę obowiązuje tajemnica zawodowa, zatem to, co powie pacjent, zostaje tylko między specjalistą, a pacjentem. Od tego są wyjątki, w postaci bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, a także na wniosek sądu lub prokuratury w sprawach karnych
Na to pytanie jest mi trudno odpowiedzieć. Przede wszystkim to, co sprowadza każdego do gabinetu, to odczuwany dyskomfort. U każdego zaczyna się on w innym momencie. U jednych jest to początek odczuwanych trudności, u innych zaś wtedy, gdy czują, że już nie widzą dla siebie jakiegokolwiek wyjścia. Na pewno jednak warto pamiętać, że wizyta u psychoterapeuty, psychologa lub psychiatry jest pierwszym krokiem na drodze poprawy własnego stanu i warto dać sobie taką szansę. I w tym wypadku bywa również tak, że im dłużej zwlekamy, tym później proces zdrowienia może się wydłużyć, choć to oczywiście nie musi być regułą.
Psycholodzy, jak i psychoterapeuci, różnią się między sobą już nawet na etapie prowadzenia pierwszego spotkania. Ja na pierwszych konsultacjach zawsze staram się dowiedzieć jak najwięcej o trudności, z którą przychodzi do mnie pacjent, jak i nieco więcej o jego życiu, stanie zdrowia. Nigdy nie wymuszam żadnych informacji – każdy mówi tyle, na ile czuje się gotowy. Ważne dla mnie jest też to, czego potrzebuje pacjent. Staram się zawsze udzielić informacji zwrotnych, jak i opowiadam o możliwościach dalszego działania.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Rezerwacja

Umów się za pomocą wygodnego kalendarza online


Cennik

 • Konsultacje stacjonarne/online
 • 180zł
 • czas trwania 50 min
 • Psychoterapia stacjonarna/online
 • 150zł
 • czas trwania 50 min
 • Pogotowie okołoporodowe – wizyta domowa
 • 260zł
 • czas trwania 90 min

W gabinecie istnieje możliwość płatności gotówką oraz kartą.

Kontakt

NAPISZ DO MNIE LUB UMÓW SIĘ PRZEZ KALENDARZ ONLINE

Katarzyna Szewczyk Gabinet

Adres Gabinetu:
Włodkowica 21/38, Wrocław
Kontakt telefoniczny:
537 363 069
Kontakt mailowy:
kontakt@katarzynaskorupska.pl

Kontaktując sie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie dancyh osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności