Blog

Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest KATARZYNA SZEWCZYK-SKORUPSKA CONSULTING z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mochnackiego 21/5B, psycholog i psychoterapeutka. Dane kontaktowe: kontakt@katarzynaskorupska.pl lub 537 363 069.

Jaki jest cel oraz okres zbierania, przetwarzania oraz przetrzymywania Państwa danych osobowych?
 • są one niezbędne w procesie rejestracji wizyty, jej ewentualnego odwołania lub zmiany terminu, a także w celu wysłania przypomnienia o spotkaniu
 • wystawianie oraz przechowywania faktur
 • dokonywanie rozliczeń finansowych drogą elektroniczną
 • wysyłanie drogą mailową lub smsową dodatkowych informacji dotyczących prowadzonego procesu terapii/konsultacji psychologicznych
 • przechowywanie dokumentacji związanej z wizytami, która to może być podstawą do wystawiania wszelkich opinii, zaświadczeń oraz w sytuacji zaistnienia podstawy prawnej i zwolnienia z tajemnicy zawodowej, do wydania opinii organom sądowym lub prokuraturze

Z powodu braku uregulowań prawnych w obszarze zawodu psychoterapeuty oraz dokumentacji gromadzonej podczas sesji terapeutycznych, dane osobowe przechowywane będą przez 2 lata.

Czy zobowiązani są Państwo do podania swoich danych osobowych?

Dane kontaktowe, numer telefonu i/lub adres e-mail, są niezbędne do zapisania Państwa na wizytę. Pozostałe informacje są całkowicie dobrowolne.

W jaki sposób chronione są Państwa dane osobowe?

Dane elektroniczne chronione są poprzez odpowiednie zabezpieczenia na używanym do ich przetwarzania sprzęcie, zaś w gabinecie wszelkie materiały używane w pracy są trzymane w zamykanej szufladzie, a dodatkowo są one zakodowane, podobnie jak prowadzone notatki ze spotkań, celem wprowadzenia dodatkowej ochrony i uniemożliwienia identyfikacji pacjenta, dla jakiejkolwiek osoby, poza Administratorem danych.

Jakie są Państwa podstawowe prawa w zakresie przetwarzanych danych?
 • Prawo do bycia “zapomnianym” – czyli do usunięcia danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych
 • Prawo do sprostowania danych – czyli prawo do poprawiania danych, gdy są one błędne lub uległy zmianie
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
 • Prawo do wglądu w swoje dane, w tym do uzyskania kopii
Komu mogę udostępnić Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogę udostępnić:

 • Instytucjom związanym z aspektem księgowym i finansowym mojej działalności (ING Bank Śląski, gdzie posiadam firmowe konto bankowe, Kancelaria Rachunkowa PODATEK oraz platforma SmartSALDEO w ramach których prowadzę księgowość), a które także zobowiązane są do ochrony danych osobowych
 • Superwizorowi, z którym współpracuję, a którego także obowiązuje tajemnica zawodowa. Przekazywane są tylko informacje, mające znaczenie dla prowadzonej superwizji, bez ujawniania danych kontaktowych oraz ze zmienionym imieniem pacjenta
 • Organom sądowym lub ścigania, w sytuacji, gdy formalnie zostanę zwolniona z tajemnicy zawodowej, a udostępnione informacje mogą posłużyć toczącemu się postępowaniu karnemu
Czy przekazuję Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Acuity Scheduling (właściciel serwisu rejestracyjnego widniejącego na stronie katarzynaskorupska.pl) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.